PGA of Sweden

PGA of Sweden är en organisation vars syfte är att försöka förbättra den svenska golfen genom utbildning, rättslig och tävlingsverksamhet. Organisationen fungerar som ett intresse och serviceorganisation som man skulle kunna säga representerar den svenska golfen utåt. PGA arbetar för att bidra till golfen på alla sätt man kan.  Varje år håller PGA ett årsmöte där medlemmarna väljer vilka mål organisationen ska ha och därefter sätts det upp en verksamhetsplan.

Årets mål

Utveckla och trygga Sverige en ledande position inom sporten för att hjälpa PGA:s medlemmar. Öka uppmärksamheten för golf på ett positivt sätt. Främja kulturen och traditionen kring sporten och förbättra utifrån spelets ide. Vara service inriktade mot PGA:s medlemmar och agera för att ständigt öka kvalitén hos golfarna i Sverige. Förbättra möjligheterna att spela golf oftare och för en ökad kvalité på golfanläggningarna. Genom att utbilda de som jobbar inom sporten och att se till att underlätta för amatörer och förbättra kvalitén på proffsen.

Tillgänglighet

Golf idag har över 500 tusen golfare som är utspridda på runt 500 klubbar och varje år flera tusen sysselsätts en många människor i Sverige genom golf. Golf har den speciell på grund av att sporten omfattar allt ifrån proffs till amatörer som gör det möjligt att spela för alla. Golf har funnits länge i svensk kultur och har inte minskat i popularitet. Sportens stärka ställning är på grund av dels popularisering men också en stark kulturell förångning i samhället. Att golf blev till en accepterad idrott har också hjälpt mycket till att sporten har fått utvecklats. Nu för tiden omsätter golfen miljarder i Sverige och av de som lever på golf industrin 300 proffs. Medans det finns tränare och andra jobb inom industrin stäcker sig längre.

Proffsen

PGA representerar proffsens intresse som att arbeta för bättre förhållanden, bra löneavtal och arbetsmiljö. Man ger ett bra utbud av tävlingar och man erbjuder tjänster som utbildning och juridisk rådgivning. Det finns olika typer av medlemmar man kan vara i PGA som t.ex. club pro eller tournament player medlem. PGA i Sverige har ett av de största sortiment tjänster inom golfen. På många sätt agerar PGA i förhållande till hur golfen agerar och därför försöker man ofta hitta bra sätt att agera internationellt. PGA ser det som en av deras viktigaste uppdrag att inhämta kunskap runt omkring sig från samarbete med t.ex. Golfförbundet i Sverige.  i olika frågor kring industrin. Man arbetar samtidigt med att se till att de medlemmar som arbetar som proffs får ökade internationella möjligheter.

Utbildningen

De som fått en utbildning ifrån PGA innebär nästan alltid ett bra arbete inom industrin. Detta är på grund av att PGA har en hög standard på sina utbildningar och har ett bra varumärke. Utbudet som erbjuds är för att passa både medlemmarna och golfen i sig. Dessutom agerar inte PGA i något vinstsyfte vilket i sin tur leder till att man kan subventionera utbildningarna. Därför kostar utbildningarna cirka 80 procent mindre än marknaden.

Avslutningsvis

Som medlem i PGA visar man på att man hör till en av de bästa golf organisationerna i världen vilket i sin tur verkligen kan hjälpa ens eget varumärke.